Dziękujemy za pobranie GYMI


Do obsługi wymagane jest ionCube. W archiwum znajduje się plik sql, który należy zaimportować do bazy danych. Skonfiguruje to początkowo tabele.

Aktualizacje

Wersja 1.3

Demo Systemu

Adres www: http://katet.eu/gymi
login: admin
hasło: admin
Niektóre funkcje programu w demie zostały wyłączone.


Ilość pobrań: 31